Vietnamese Karaoke DVDs, VCDs, Magic Microphone, and Players

We have a wide selection of Vietnamese Karaoke DVDs, VCD, Magic Microphones, and More! Give us a call and we can assist you with your order. We have Vietnamese speakers available! Call 1-888-893-7464


Ace Karaoke là điểm đến lư tưởng các thiết bị karaoke với giá thấp nhất trong vùng. Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho các hệ thống karaoke. Có chuyên cung cấp các hệ thống tốt nhất từ Vocopro, Yamaha, và JBL.

Đặc biệt độc quyền phân phối cho các sản phẩm của BMB. Có cung cấp lắp ráp và cho thuê ngắn hạn. Với hai địa điểm thuận tiện ở thành phố City of Industy và thành phố San Gabriel. Xin vui ḷng gọi 1-888-893-7464 / 1-626-600-5345 để biết thêm chi tiết.

KOD-6800 4K Dual Hard Drive Karaoke Jukebox 

We carry your favorite brands

Acesonic
AKG
ADJ
Audio-Technica
AxcessAbles
BMB
Crown
Enter-Tech Magic Mic
Gator
Hosa
JBL
Samson
Shure
Singing Machine
Soundcraft
VocoPro
Yamaha