Vietnamese Karaoke DVDs, VCDs, Magic Microphone, and Players

We have a wide selection of Vietnamese Karaoke DVDs, VCD, Magic Microphones, and More! Give us a call and we can assist you with your order. We have Vietnamese speakers available! Call 1-888-893-7464


MagicSing Karaoke App

  • Our NEW MagicSing Karaoke App contains 23,990 songs in Vietnamese, ranging from classic hits to new, popular tracks. We update our song database weekly!
  • Features include: karaoke controls (music volume, mic volume, echo control, tempo, key), instrument control, high scores, favorites, and more
  • Connect your favorite mic to start recording and share your performances with your friends!
  • Register the app with up to 3 iOS or Android devices. Sing with your friends anytime, anywhere!

Ace Karaoke là điểm đến lư tưởng các thiết bị karaoke với giá thấp nhất trong vùng. Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho các hệ thống karaoke. Có chuyên cung cấp các hệ thống tốt nhất từ Vocopro, Yamaha, và JBL.

Đặc biệt độc quyền phân phối cho các sản phẩm của BMB. Có cung cấp lắp ráp và cho thuê ngắn hạn. Với hai địa điểm thuận tiện ở thành phố City of Industy và thành phố San Gabriel. Xin vui ḷng gọi 1-888-893-7464 / 1-626-600-5345 để biết thêm chi tiết.

 

We carry your favorite brands

Acesonic
Akai
AKG
ADJ
Audio-Technica
BMB
Crown
Enter-Tech Magic Mic
Gator
Hosa
JBL
Mackie
Nady
Samson
Shure
Singing Machine
Soundcraft
VocoPro
Yamaha